Audyt

Audyt to rodzaj oceny, na którą decydują się tylko ci, którzy rzeczywiście chcą poprawy w swojej firmie. Audyt daje możliwość spojrzenia na wybrane obszary organizacji z zewnętrznej perspektywy. To niewiarygodnie trudne, by na świeżo i krytycznie ocenić to co nas otacza i dostrzec obszary samodoskonalenia. Jednym z najważniejszych zalet audytu jest to, że jego wyniki są niezwykle przekonywującym argumentem dla pracowników na to, że czas wprowadzić zmianę w pewnych działaniach w firmie.
 

Autyt umożliwia Klientom m.in.:
 

  • przekonanie pracowników do zmiany;
  • zdefiniowanie potrzeb w zakresie doskonalenia procesów;
  • określenie poziomu przygotowania organizacji do zmiany;
  • określenie potrzeb personalych i kompetencyjnych ze względu na strategię firmy;
  • zaktualizowanie procedur.


Planowanie audytu odbywa się indywidualnie na potrzeby Klienta. Wspólnie określamy cel, zakres (obszar audytu) oraz zasoby przekazane na rzecz audytu (dokumenty, pracownicy). W efekcie Klient otrzymuje kompleksowy raport wraz z rekomendacjami.