Coaching

Coaching to interaktywny proces rozwoju skoncetrowany na teraźniejszości i przyszłości. To prawdopodobnie najskuteczniejsza metoda wprowadzania efektywnej zmiany, poprawy rezultatów działania oraz osiągania wyznaczonych celów. W praktyce znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy pojawiają się tego rodzaju wewnętrzne pytania: “Dąże do czegoś, ale cały czas odkładam to na później?” “Czuję doskwierające niezadowolenie w jakimś obszarze życia i nie wiem jak to zmienić?” “Widzę potencjał w moich pracownikach, ale coś ich blokuje przed pójściem dalej?” …

Jeśli chociąż jedno z tych pytań wydaje Ci się bliskie, coaching to doskonała odpowiedź na Twoje potrzeby.
 COACHING MENADŻERSKI

Cykl sesji skierowany do menadżerów wysokiego i średniego szczebla. Jest to skuteczna metoda wprowadzania pożądanych zmian, która kładzie nacisk na zintegrowanie celów zawodowych i prywatnych, by podnieść ogólną satysfakcję i skuteczność w działaniu. Istnieją dwa główne rodzaje coachingu dla menedżerów: Executive Coaching - skierowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej - prezesów, dyrektorów, top menedżerów i właścicieli firm oraz Coaching Menedżerski - rozumiany jako kształcenie umiejętności coachingowych w codziennej pracy menadżera. Głównym celem coachingu jest zwiększenie wykorzystania potencjału oraz wiedzy przez menadżerów, podniesienie ich ogólnej satysfakcji oraz zintegrowania ich celów i wartości indywidualnych z celami i wartościami organizacji.
 COACHING PERSONALNY

Zwany często „life coachingiem”, koncentruje się na rozwoju i zmianie w życiu prywatnym oraz osiągnięciu równowagi miedzy życiem zawodowym i osobistym, dając klientowi głęboki wgląd w siebie. Jest skutecznym narzędziem ułatwiającym osiąganie upragnionych celów, życia w zgodzie ze swoimi wartościami oraz docierania do spełniania i satysfakcji na różnych polach.
 COACHING RELACJI

Rozwój umiejętności nawiązywania relacji, ich podtrzymywania lub naprawiania, a nawet kończenia. To właśnie relacje często mają największy wpływ na nasz sukces zawodowy i poczucie szczęścia w życiu osobistym. W trakcie sesji koncertujemy się na swoich głównych wartościach, ważnych potrzebach i ich realizacji oraz na wypracowywaniu najlepszych modeli funkcjonowania w różnych relacjach.