Interim Management

Jest to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku - w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu.
 

Przykładowe zadania dla Interim Managera:
 

  • Restrukturyzacja całości lub wybranych obszarów firmy
  • Zarządzanie zmianą
  • Diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej
  • Wprowadzanie w życie niepopularnych zmian biznesowych niezbędnych dla Firmy


Korzyści dla Państwa Firmy:
 

  • Import know-how bez szkoleń, wdrażania, odpraw
  • Obiektywne, świeże spojrzenie na strukturę organizacyjną i problemy wewnętrzne
  • Niezależność od nieformalnych nacisków współpracowników, lokalnych społeczności itp.
  • Faktura za realnie przepracowany czas przez konsultanta