Szkolenia

Dziś systematyczny rozwój kadry to podstawowa funkcja zarządzania personelem. Pracownicy muszą cały czas się doskonalić zarówno po to, by osiągać coraz lepsze efekty jak i po to, by budować swoje zaangażowanie i motywację do pracy. Efektywność szkoleń rośnie wtedy, gdy w zakresie danej kompetencji rozwija się cała organizacja albo przynajmniej cały dział. Rozwój pojedynczych pracowników w ramach szkoleń otwartych pozwala im poznać wiedzę i umiejętności w zakresie danej kompetencji, ale te wartości przepadają w morzu „starych” nawyków w dziale czy w firmie. Dlatego najskuteczniejszą formą rozwoju są szkolenia wewnętrzne z trenerem biznesu, tak by kompleksowo rozwijać kompetencje pracowników oraz budować odpowiednie standardy i praktyki organizacyjne wspierające ten rozwój.
 WSPÓŁPRACA

Szkolenie ze współpracy pozwala na osiągnięcie dwóch kluczowych rezultatów: poznanie odpowiednich narzędzi sprzyjających współpracy oraz na uświadomieniu sobie ogromnej roli dobrej współpracy w realizacji celów. W rozwijaniu współpracy w organizacji najważniejsza jest chęć i wola praowników do dbania o jej jakość na każdym polu. Na szkoleniu koncertujemy się zarówno na tym jakie narzędzia wspierają dobrą współpracę, a także na tym jak kształtować swoją postawę oraz postawę współpracowników, by systematycznie poprawiać jakość współpracy.
 KOMUNIKACJA

Niezmiennie “Królowa Kompetencji”. Wiemy o niej już wszystko a jednak wciąż powoduje najwięcej problemów w zarządzaniu i we współpracy. Szkolenie z komunikacji pozwala na wypracowanie takich sposób porozumiewania się, które będą sprzyjały dobremu zrozumieniu się wzajemnie, przekazywaniu istotnych informacji wspierających rozwiązanie problemu oraz minimalizowaniu błędów komunikacyjnych zarówno w nadawaniu jak i odbiorze.
 ZARZĄDZANIE LUDŹMI

Termin zużyty przez szkolenia i uczelnie, a jednak wciąż borykamy się brakiem tej kompetencji w organizacji. Dlaczego? Bo pomimo ogromnego dobytku nauki i zbiorów dobrych praktyk, wciąż nie potrafimy ubrać swoich intuicyjnych nawyków zarządczych w odpowiedni model. Górę bierze ludzka natura („taki/taka już jestem”), emocje (pozytywne / negatywne) lub trudność w podejściu do wszechobecnej zmiany. Dodatkowo wielu menadżerów wciąż stawia bardziej na krótkoterminowe zarządzanie (kazać i rozkazywać) niż budowanie i rozwijanie swojego zespołu, tak by ten samodzielnie wykonywał dobrą pracę oraz sam efektywnie się organizował i podejmował inicjatywę w swoim obszarze.
 ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Praca generuje mnóstwo stresu na każdym szczeblu struktury. Tempo zmian, rosnące oczekiwania klientów, silna konkurencja wymaga od firmy bardzo dużej mobilizacji oraz ciągłego dostosowywania się do nowych warunków. Jednak nie każdy pracownik potrafi sprawnie i efektywnie działać w tak wymagającym środowisku, co wywołuje w nim stres i przekłada się na wzrost konfliktowości w firmie. Szkolenie z rozwiązywania konfliktów pomaga zarówno w rozwiązywaniu konfliktów jak i stosowaniu różnych mechanizmów prewencji.
 AUTENTYCZNOŚĆ

Najtrudniejsze szkolenie. Dla wąskiej grupy ściśle wyselekcjonowanych menadżerów. Pomimo dobrze wszystkim znanej teorii dotyczącej autentycznego przywództwa, pojęcie “autentyczności” wciąż umyka osobom zarządzającym lub jest świadomie pomijane. Dlaczego? Bo oznacza, że najpierw sami przed sobą musimy zderzyć się z tym co chcemy reprezentować a co faktycznie reprezentujemy oraz jak jesteśmy postrzegani sami przez siebie, a jak przez innych. W efekcie często stajemy się sztuczni, niewiarygodni i słabo przekonujący, zamiast w pełni zaakceptować siebie i świadomie pracować nad swoim przywództwem – dlatego mówimy o autentyczności i odwadze, bo tylko w całości, spójni wewnętrznie z tym co w nas mocne i kruche, jesteśmy najsilniejsi.