Zarządzanie projektami

Inicjatywy projektowe istotnie różnią się od bieżących działań w firmie.


Projekt to zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

Realizacja projektu zależy od kilku czynników: uczestników, dostępnych zasobów, czasu, budżetu, jakości i ryzyka. W codziennej pracy koncentrujemy się na powtarzających się czynnościach. Z kolei w projektach musimy zrezygnować z takiego podejścia i ukierunkować się na pojedyncze działania zrealizowane w konkretnej jednostce czasu przy określonym budżecie.

Tego rodzaju zmiana podejścia do pracy wymaga edukacji, dlatego proponujemy przeprowadzenie szkolenia dla Państwa pracowników, które pozwoli zrozumieć na czym polega podejście projektowe i przećwiczyć w kontrolowanych warunkach poszczególne umiejętności wymagane do sprawnego przeprowadzenia projektu.
 

Ramowy program szkolenia:
 

 • Definicja i nomenklatura branżowa;
 • Zastosowanie narzędzi projektowych w różnych inicjatywach organizacyjnych – korzystne / niekorzystne; 
 • Planowanie projektu, zarządzanie kluczowymi zasobami i błędy popełniane na pierwszym etapie projektu;
 • Budowanie zespołu;
 • Tworzenie zakresu projektu;
 • Harmonogramowanie projektu (szacowanie i wycena czasu, budowanie harmonogramu od zera);
 • Zarządzanie opóźnieniami, ścieżka krytyczna, bufory;
 • Zarządzanie ryzykiem;
 • Zarządzanie jakością;
 • Lessons learned;
 • Motywowanie zespołu projektowego;
 • Planowanie i zarządzanie komunikacją wewnętrzną;
 • Planowanie i zarządzanie komunikacją zewnętrzną;
 • Zarządzanie priorytetami, zadaniami; delegowanie;
 • Zarządzanie zmianą.


Jeśli potrzebujesz wsparcia w takim zakresie i chciałbyś poznać więcej szczegółów jak możemy pomóc,
serdecznie zapraszamy do konsultacji