Przykładowy scenariusz projektu doradczego

Każdy projekt szyty jest na miarę, jednak dla lepszej orientacji przedstawiam przykład ramowego programu rozwojowego dla organizacji.

Każdy punkt jest orientacyjny i zależy od ilości osób zaangażowanych w projekt oraz od potrzeb Klienta.

 

START

Konsultacje dot. potrzeb klienta

 

2-3 sesje video lub telekonferencyjne z kluczowymi osobami. W rezultacie zostaje przygotowany raport podsumowujący kluczowe potrzeby klienta

       

Zjazd doradczy
(2-3 dni)

Sesje z wybranymi pracownikami na tematy zdefiniowane w ramach analizy potrzeb (np. współpraca, komunikacja, procesy, jakość, zarządzanie projektami, onbording, itd.).

 

Praca konsultanta w firmie Klienta. Ten etap polega na przeprowadzeniu szeregu spotkań z pracownikami, których będzie obejmował projekt, w celu poznania ich opinii na tematy opracowane w celach projektu (wyżej). W rezultacie powstaje matryca procesów, interesariuszy wraz z ich oceną omawianych zagadnień (in plus / in minus) oraz propozycją zakresu warsztatów.

       

Zjazd szkoleniowy
(2 dni)

Szkolenie w wybranym obszarze + ćwiczenia wdrożeniowe

 

Szkolenia i warsztaty dopasowywane są do indywidualnych potrzeb klienta na jego etapie rozwoju organizacji. Jeśli jest taka potrzeba, do szkoleń zapraszani są eksperci w danej specjalizacji (np. copywriting, dykcja, strategia, itd.). Lista typowych zagadnień szkoleniowych znajduje się na stronie hreffects.pl/projektyrozwojowe

       

Zjazd doradczy
(1 dzień)

Konsultacje wewnętrzne: sesja pytań i odpowiedzi

 

Pierwszy etap projektu doradczego + przeprowadzone szkolenia powodują tzw. Rozmrożenie (wg Kurta Lewina), czyli autorefleksje nt. stanu obecnego organizacji w kontekście jej potrzeb rozwojowych. Ta faza wywołuje pierwszy entuzjazm (u tych co oczekiwali zmiany) lub pierwszy opór (u tych, którzy obawiają się zmiany lub nie mają na nią chęci z powodu poczucia wygody). Konsultacje mają na celu zebrać pozytywne i negatywne spostrzeżenia na temat wprowadzonych działań oraz omówić te najpilniejsze.

       

Zjazd szkoleniowy
(1-2 dni)

Warsztaty z Zarządzania Zmianą (1-2 dni)

 

Cały projekt to wdrożenie pewnej zmiany. Nauczenie się przez organizację nowego sposób działania w danym zakresie to dla osób zaangażowanych w ten projekt zmiana na jakimś poziomie zachowania. Ponieważ prawidłowe przeprowadzenie zmiany zależy przede wszystkim od ludzi, elementem niezbędnym w PROJEKCIE DORADCZYM są warsztaty z zarządzania zmianą, na których uczestnicy zapoznają się z mechanizmami zmiany w organizacji, z etami jakich można się spodziewać w trakcie zarządzania zmianą, z różnicami indywidualnymi wobec zmiany oraz przećwiczą jak radzić sobie ze swoimi emocjami w trakcie zmiany.

       

Zjazd doradczy
(2 dni)

Wypracowanie, przedstawienie i omówienie propozycji usprawnień w wybranych zagadnieniach

 

W połowie projektu doprecyzowujemy priorytety i zakres planowanego wdrożenia. Na tym etapie okazuje się, że niektóre ze zdefiniowanych potrzeb zostały sprawnie zrealizowane na wcześniejszych etapach, ale przy okazji wyszły nowe problemy. W podejściu organicznym do organizacji wiemy, że wszystkie obszary funkcjonowania są ze sobą połączone. Dlatego na tym etapie pracujemy nad opracowaniem usprawnień, które bardziej holistycznie wesprą nowe standardy w wybranych zagadnieniach.

       

Zjazd szkoleniowy
(2 dni)

Warsztat antystresowy oraz gra symulacyjna, pozwalająca na przećwiczenie działań w środowisku po zmianach

 

Po wypracowaniu wszystkich usprawnień i działań należy przećwiczyć je w praktyce. Wdrożenie nowych sposób działania, nawet przy niewielkiej korekcie dotychczasowych praktyk, wiąże się ze stresem wynikającym z popełniania błędów, znacznie większej ilość czasu i energii jaką trzeba poświęcić na działanie wbrew nawykom, konieczności akceptowania wrażenia chaosu. To normalny etap, jednak dla organizacji najbardziej narażony na ryzyko wycofania się z podjętych inicjatyw. Dlatego kolejnym stałym elementem PROJEKTU DORADCZEGO jest warsztat antystresowy.

       

Wdrożenie
(3 dni)

3 dni konsultingowe rozłożone w czasie + indywidualne, godzinne, sesje mentoringowe z wybranymi osobami 

 

Radzenie sobie w nowej rzeczywistości jest sporym wyzwaniem dla uczestników zmiany, dlatego wszelkie wątpliwości będę opracowywane z konsultantem tak by likwidować pojawiające się przeszkody mentalne i organizacyjne i utrzymać tempo nauki, ewentualnie wesprzeć drobne korekty wynikające z codzienności organizacyjnej.

 

Dzień szkoleniowy: 3000 zł netto

Dzień doradczy: 1500 - 2000 zł netto
(zależy od lokalizacji klienta i jego specyficznych wymagań)


Przyjmując założenie, że projekt pozwoli na 5% wzrost wydajności wyłącznie u 10 osób, zakładając, że każda z nich zarabia 6000 zł brutto – całość zwróci się w 12 miesięcy.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w takim zakresie i chciałbyś poznać więcej szczegółów jak możemy pomóc,
serdecznie zapraszamy do konsultacji