Agnieszka Mazurowska

AGNIESZKA MAZUROWSKA

Ekspert w zakresie kadr i płac, Praktyk prawa pracy

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych UMK w Toruniu na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, specjalizacja Prawo Pracy.

Przez pierwsze 1o lat kariery pracowała na stanowisku Specjalisty ds. Kadr i Płac samodzielnie tworząc, a następnie rozwijając dział personalny w spółce, która z małej firmy rodzinnej przekształciła się w pond 400 osobową spółkę produkcyjną. Od 5 lat pełni funkcję Kierownika Personalnego dla dwóch zakładów produkcyjnych. Poza tym współpracuje z biurem rachunkowym i specjalizuje się w doradztwie i obsłudze pracowników w zakresie kadr i płac, rozliczaniu czasu pracy, obsłudze programu Płatnik, obsłudze PFRON oraz rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Realizowała projekty zakresie: konsolidacji systemów kadrowych i płacowych oraz wdrażania systemów informatycznych w obszarze kadrowo-płacowym.

Jako konsultant doradza w zakresie form zatrudnienia, rozliczania czasu pracy, rozwiązywania stosunków pracy oraz tworzenia i wdrażania systemów wynagrodzeń.  Ponadto osiada kompetencje w zakresie sporządzania zestawień i raportów kadrowych koniecznych dla bieżącego zarządzania firmą w formie uzgodnionej z klientem.