Kamil Cegliński

KAMIL CEGLIŃSKI

Ekspert w zakresie kontrolingu operacyjnego

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Technologie informatyczne w biznesie oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunkach: Zarządzanie Zasobami ludzkimi oraz  Zarządzanie produkcją i sprzedaż. Uczestnik licznych szkoleń, m.in  Algorytmy do budżetowania i controllingu w MS Excel (ALG), Skrzynka narzędziowa Lean Manufactoring (toolbox Lean), Zarządzanie produkcją wg. TOC - XI edycja Akademii TO.

Dotychczas pełnił kluczowe funkcje zarządcze w takich organizacjach jak: Peklimar SA (Członek Zarządu / Pełnomocnik Zarządu ds. doskonalenia procesów), Zakład produkcyjno – handlowy ROL – MAR.

Aktualnie Dyrektor Zarządzający Wiceprezes Zarządu Inntec sp. z o.o. SK. Odpowiada za wynik firmy poprzez zarządzanie sprzedażą oraz realizację projektów typu: audyty optymalizacyjne i analizy koncepcyjne. Specjalizuje się w obszarze automatyki i robotyki w produkcji oraz logistyce wraz z oprogramowaniem. Szczególnie interesuje się podejściem zgodnie z filozofią TLS (TOC + Lean + SixSgima).

Jako konsultant podnosi rentowność firm poprzez tworzenie miar, które stymulują odpowiednie zmiany. W praktyce oznacza to odpowiednie zrozumienie kosztów stałych i zmiennych oraz powiązanie ich z  procesami, ustalenie miar i opomiarowanie procesów produkcji, handlu, marketingu. Realizował projekty kontrolingu operacyjnego dla wielu branż takich jak: produkcja metalowa, handlowa, FMCG, drukarska czy usługowa.